Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης

19 Ιανουαρίου, 2023 15:28

Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης