Ενημέρωση για θέματα εκτός Η.Δ. της από 22-11-2022 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης

21 Νοεμβρίου, 2022 14:54

Ενημέρωση για θέματα εκτός Η.Δ. της από 22-11-2022 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης