ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

24 Νοεμβρίου, 2022 11:39

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ