ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

24 Νοεμβρίου, 2022 11:44

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ