ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15.02.2022

14 Φεβρουαρίου, 2022 13:27

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15.02.2022