ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ

15 Νοεμβρίου, 2021 14:10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ