Πρόσκληση έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

19 Δεκεμβρίου, 2023 14:24

Πρόσκληση έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής