ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Υλοποίηση διαδικτυακής πύλης τουριστικής προβολής του Δήμου Σύμης

3 Νοεμβρίου, 2021 12:13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Υλοποίηση διαδικτυακής πύλης τουριστικής προβολής του Δήμου Σύμης