ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

8 Αυγούστου, 2023 11:05

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΝΤΕ FUERTE