ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

31 Ιουλίου, 2023 13:20

ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΑΖΑΙΟ