ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

31 Ιουλίου, 2023 13:13

ΔΑΠΑΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΑΖΑΙΟ