ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

14 Ιανουαρίου, 2021 10:35

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

Αιγιαλός ΣΥΜΗ ΤΚ 85600

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2246070005

FAX: 2246360418