ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Διευκόλυνση Πρόσβασης ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Σύμης».

13 Ιουλίου, 2023 12:56