Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου Σύμης.

27 Ιουλίου, 2021 8:31