Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς του Δήμου Σύμης.

18 Μαρτίου, 2021 10:10