ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΛΥΦΩΝΙΕΣ»’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΜΕ Α.Μ. 18/2019

19 Ιανουαρίου, 2022 14:33