Ανακοίνωση πρόσληψης, για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

25 Ιανουαρίου, 2021 10:15