ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

10 Αυγούστου, 2021 14:12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων