Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ DELIVERY
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                           Σύμη, 05-11-2020 Αριθμ Πρωτ. 3647 (    (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης                                                             […]
ΠΑΓΩΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            […]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Τηλέφωνο:  22463-60410                                                         Προς: Φαξ:  (22460) 71344 -71386Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Σας καλούμε να αποφασίσετε σε Τακτική συνεδρίαση  στις 24 του μηνός  Νοεμβρίου έτους 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα από 08:00 έως 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
document
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
document
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
4. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ TAKE AWAY
  • Kατηγορίες