Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 8-10-2020ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3265ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΗΛ. 2246360419Προς: ΕστιατόριοΚαλλίαρος Παντελής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΟ Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια γεύματος, για την διεξαγωγή ημερίδας στη Σύμη με θέμα : «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» την 10η Οκτωβρίου 2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού 797,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 8-10-2020ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3266ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΗΛ. 2246360419Προς: ΑΦΟΙ Αντωνιάδη Ο.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΟ Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μπουφέ, για την διεξαγωγή ημερίδας στη Σύμη με θέμα : «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» την 10η Οκτωβρίου 2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού 499,78 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΣύμη, 09-10-2020Αριθμ Πρωτ. 3292( (22460360422)FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς ΣυμβούλουςΚΟΙΝ:Δήμου ΣύμηςΕνταύθαΔήμαρχο Σύμηςκ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018), της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020) και τα διαλαμβανόμενα των υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020,(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιου του ΥΠΕΣ, 163/29-5-2020 […]
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 09-10-2020ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                              […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 13-10-2020ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                              […]
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΜΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  • Kατηγορίες