Ενημέρωση

Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 18-12-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 4270 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο:  22463-60422                                                                       […]
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναλωσίμων  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος γλυκισμάτων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                         Σύμη, 18.12.2020 Αριθμ Πρωτ. 4257 (    (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386                                         Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Σας καλούμε να αποφασίσετε  σε τακτική συνεδρίαση  στις 22  του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα από 16:00 έως […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
document
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17.12.2020
Ορθή επανάληψη ως προς το 1ο θέμα ΗΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σύμη,  11-12-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                        Αριθμ. Πρωτ.: 4139 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης (    (2246360410) FAX (22460) 71344 -71386                            ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση ΘΕΜΑ: Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σας […]
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15.12.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                          (Ορθή Επανάληψη-Προσθήκη θέματος αρ.6)    ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                         […]
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 11-12-2020ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 4139ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΠρος: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης(2246360410)FAX (22460) 71344 -71386 ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμηςκ Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση ΘΕΜΑ: Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε να αποφασίσετε σε ΕΙΔΙΚΗ Τακτική συνεδρίαση την 17η του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και από 08:00 έως 11:00, […]
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17.12.2020
Ορθή επανάληψη ως προς το 1ο θέμα ΗΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σύμη,  11-12-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                        Αριθμ. Πρωτ.: 4139 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης (2246360410) FAX (22460) 71344 -71386                            ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση ΘΕΜΑ: Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε […]
Απολογιστικά γ’ τριμήνου 2020 του Δήμου Σύμης
158.2020
  • Kατηγορίες