Ενημέρωση

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ COACHING – ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ COACHING – ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής
Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση Θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών-Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Σύμης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας – Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης μέσω τηλεδιάσκεψης.
  • Kατηγορίες