Ενημέρωση

Συνεδρίαση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Συνεδρίαση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Πρόσκληση έκτακτης κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης.
Πρόσκληση έκτακτης κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ
Ενημέρωση για θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης κατά την τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022.
Ενημέρωση για θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης κατά την τακτική δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022.
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σύμης ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σύμης ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
73.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Απομάκρυνση οχημάτων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Απομάκρυνση οχημάτων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
  • Kατηγορίες