Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
Ενημέρωση για θέματα εκτός Η.Δ. της από 22-11-2022 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης
Ενημέρωση για θέματα εκτός Η.Δ. της από 22-11-2022 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης
Επιδοτούμενα προγράμματα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Universal Education.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 -ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 -ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 -ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 -ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
EIΔIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΠΔ
EIΔIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΠΔ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ
  • Kατηγορίες