Ενημέρωση

Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σύμης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης.
Πραγματοποίηση παράκτιου – υποβρύχιου καθαρισμού.
Πρόσκληση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΓΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διοικητικό/ή υπάλληλο μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες της Μονάδας Τηλεψυχιατρικής-ΚΛΙΜΑΚΑ στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης.
Ανακοίνωση λειτουργίας Μονάδας Τηλεψυχιατρικής στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης.
  • Kατηγορίες