Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ενημέρωση για την τελετή του Αγιασμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης
Πρόγραμμα Φεστιβάλ Σύμης 2023 / Symi’s Festival Programme 2023
(Τελευταία τροποποίηση – edited: 11-09-2023)
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Οριστικός πίνακας κατάταξης και Βαθμολογίας κατηγορίας ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων, μερικής απασχόλησης.
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
  • Kατηγορίες