Ενημέρωση

Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση έκτακτης κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης σχ. έτους 2022-2023
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόγραμμα Φεστιβάλ Σύμης 2022 / Symi’s Festival Programme 2022
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  • Kατηγορίες