Ενημέρωση

Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσίας.
Μη χρέωση στους ιδιοκτήτες της δαπάνης εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου αποχέτευσης που αφορά στην πράξη «Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης» με Κωδικό ΟΠΣ 5004037 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  • Kατηγορίες