Επιτροπές Δήμου

Επιτροπές Δήμου

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Aντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος-Μέλος

Μέλος

Μέλος

Πρόεδρος Ο.Ε.

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος – Δήμαρχος

Αντιδήμαρχοι

  1. Τσουβαλλάς Ιωάννης

2. Τσαουσέλλης Μιχαήλ

Από την Παράταξη , «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Δερμιτζάκης Φίλιππος
  2. Χάσκας Ηλίας-Πανορμίτης
  3. Γρύλλης Νικήτας

Από την Παράταξη, « ΠΡΩΤΑ Η ΣΥΜΗ »

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Σκιαθίτης Αγαπητός

Από την Παράταξη, «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παραής Νικόλαος

2.Τσαβαρής Δ. Βασίλειος

Από την παράταξη , « ΠΡΩΤΑ Η ΣΥΜΗ »

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1,Μακράκης Χρυσοβαλάντης

The Municipality