Επιτροπές Δήμου

Επιτροπές Δήμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Aντιδήμαρχος

Δ.Σ Μέλος

Δ.Σ Μέλος

Aντιδήμαρχος

Ο Δήμος