Επιτροπές Δήμου

Επιτροπές Δήμου

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Aντιδήμαρχος

Δ.Σ Μέλος

Δ.Σ Μέλος

Αντιδήμαρχος – Μέλος

Aντιδήμαρχος

Ο Δήμος