Επιτροπές Δήμου

Επιτροπές Δήμου

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Aντιδήμαρχος

Πανορμίτης

Δ.Σ Μέλος

Δ.Σ Μέλος

Aντιδήμαρχος

Ο Δήμος