Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

 Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Αντιδήμαρχος

Μέλος

Αντιδήμαρχος

Μέλος

Αντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος

Γραμματέας

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Αντιπρόεδρος

Μέλος

Από την Παράταξη , «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Τσαουσέλλης Μιχαήλ  
  2. Γρύλλης Νικήτας 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Χάσκας Ηλίας- Πανορμίτης
  2. Δερμιτζάκης Φίλιππος

Από την Παράταξη «ΠΡΩΤΑ Η ΣΥΜΗ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Χρυσοβαλάντης Παπανικολάου 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Αγαπητός Σκιαθίτης

Από την Παράταξη «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ! ΣΥΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!» 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Γεώργιος Τσίγκος
The Municipality