Δημοτικό Συμβούλιο – Δημοτική Επιτροπή

Δημοτικό Συμβούλιο

 Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Αντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Δημοτική Επιτροπή

Από την Παράταξη , «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1.  Χάσκας Γ. Ηλίας – Πανορμίτης
  2. Γρύλλης Ελ. Νικήτας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Τσαουσέλλης Φ. Μιχαήλ
  2. Μαλλιάκας Β. Δημήτριος

Από την Παράταξη «ΣΥΜΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Μακράκης Μ. Χρυσοβαλάντης
  2. Κεφαλά – Κατσαρά Γ. Δέσποινα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Παραής Ι. Νικόλαος
  2. Κατσιμπρής Νικ. Χαράλαμπος

Ο Δήμος