Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι


Μιχαήλ Τσαουσέλλης του Φωτίου

Ιωάννης Τσουβαλλάς του Νικήτα.

Νικήτας Γρύλλης του Ελευθερίου

The Municipality