Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι


Χάσκας Γ. Ηλίας – Πανορμίτης

Γρύλλης Ελ. Νικήτας

Τσαουσέλλης Φ. Μιχαήλ

Ο Δήμος