Πρόσκληση ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σύμης

7 Δεκεμβρίου, 2023 14:58

Πρόσκληση ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σύμης