ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την εκτέλεση τηλεδιασκέψεων του Δήμου με τα μέλη του και με τους φορείς.»

11 Ιανουαρίου, 2021 18:46