ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ “ΑΙΓΙΑΛΟΥ” ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ.

28 Ιουνίου, 2021 14:16