ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ‘AXION HELLAS’ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-05-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-05-2022.

6 Μαΐου, 2022 23:45