Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας Ορισμένου Χρόνου της Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης.

23 Σεπτεμβρίου, 2022 13:34

Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας Ορισμένου Χρόνου της Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης.