ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

29 Φεβρουαρίου, 2024 10:40

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς