ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

23 Νοεμβρίου, 2022 15:18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ