ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

10 Δεκεμβρίου, 2020 10:48

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια χρωμάτων – υλικών χρωματισμού και συναφών ειδών για συντηρήσεις – επισκευές δημοτικών κτιρίων, οδών, πεζοδρομίων και λοιπών

 click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.