ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

10 Δεκεμβρίου, 2020 10:53

«Προμήθεια πλαστικών καρεκλών». Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πλαστικού καρεκλών με πλάτη .

 click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.