ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

10 Δεκεμβρίου, 2020 10:52

«Προμήθεια ειδικού χώματος τύπου 3Α για το ΧΥΤΑ του Δήμου Σύμης».

click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.