ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

10 Δεκεμβρίου, 2020 10:52

«Προμήθεια Μπαταριών φωτοβολταϊκών κλειστού τύπου βαθιάς εκφόρτισης»

 click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.