ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

9 Δεκεμβρίου, 2020 18:12

«Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σύμης
» (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο).

click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.