ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

9 Δεκεμβρίου, 2020 18:09

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σύμης»
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο). 

 click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.