ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

10 Δεκεμβρίου, 2020 10:34

«Προμήθεια νωπού κρέατος αρνιού».Ο Δήμαρχος Σύμης έχοντας υπόψη:

 click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.