Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Σύμης

10 Δεκεμβρίου, 2020 10:29

Ο Δήμαρχος Σύμης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αρ. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 ( ΦΕΚ Α 100) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000.

click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.