Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Πρόσκληση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης.
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Πρόσκληση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης.
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης.
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης
  • Kατηγορίες