Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Ενημέρωση για ένα (1) θέμα εκτός Η.Δ. στα πλαίσια την από 15-03-2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
Ενημέρωση για ένα (1) θέμα εκτός Η.Δ. στα πλαίσια την από 15-03-2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
  • Kατηγορίες