Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ 30.03.2021
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 14-01-2021ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 128ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης ΤΗΛ(2246360410)FAX (22460) 71344 -71386 ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Ειδική Συνεδρίαση ΘΕΜΑ: Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασηςτου Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε να αποφασίσετε σε ΕΙΔΙΚΗ κατεπείγουσα συνεδρίαση την 14 η τουμηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από 15:00 έως […]
  • Kατηγορίες