Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 18-4-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ ΤΗΣ ΣΕΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 31.03.2023
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ ΤΗΣ ΣΕΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 31.03.2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
  • Kατηγορίες