Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης.
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Αιγιαλός ΣΥΜΗ ΤΚ 85600 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2246070005 FAX: 2246360418
Απολογιστικά γ’ τριμήνου 2020 του Δήμου Σύμης
158.2020
  • Kατηγορίες