Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΑΖΑΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΑΖΑΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΑΖΑΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΑΖΑΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΑΖΑΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΝΤΑΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΝΤΑΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΝΤΑΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΝΤΑΡΟ
  • Kατηγορίες